Vandring 142 - kors och tvärs i Ljunghusen


Vi startade vår vandring idag den 21/3 2017 vid storvägens parkering i strålande sol.

Vi gick alla 44 i riktning mot Ljunghusens Gk, en liten bit nere på den blåsiga stranden, där vi såg hur havet tagit en bra bit av klitterna, och vek sedan upp mot golfbanan och skälstenen, märkt SK 1722.
Gråbacksvägen och S ljunghuset som senare blev klubbhus åt Lj GK.

Vi gick in på vägar som alla fått namn efter vanligt förekommande växter eller efter ngn person som ägt mark eller bott i området.

 Fikat intogs vid parkeringen där vi kunde sitta på staketet eller stenarna.

Sedan fortsatte vi längs med Allmänningsvägen mot kanalen, såg Falsterbo spa-anläggningen och vandrarhemmet Lotsvillan.
Strax utanför fanns förr trädgårdsmästeri med sparrisodling och fruktträd.

Vi gick tillbaka längs med Ljungsätersvägen där vi såg Odd Fellowgården och Heydenska villan som nu är Qmärkt.
Tidigare fanns här också ett sanatorium, som revs vid kanalbygget -41.

Vi kom tillbaka till parkeringen genom gröna allmänningar och grusvägar och alla var nog lite trötta i benen efter att ha gått ca 9,7 km.

Katarina och Eva

Vandring 141 - kring Husie kyrka, Husie mosse och Lv4


Vid Husie-kyrkas parkering startade 35 vandrare för att gå ner till Husie Mosse.
På 1100-talet kallades området Husön och området låg under vatten.
På 1980-talet dämdes den igenväxande våtmarken upp för att bilda en damm.
Dagens våtmark med vattenspegel är alltså återskapad.

Sjön som invigdes 1997 är 500m lång.
Här kan man skåda häckande knölsvan, grågås, gråhakedopping, tofsvipa och sothöns.
Några intressanta växter i området är: majviva, kärrjohannesört och ängsnycklar. Denna kalla marsdag, den 7:e i månaden år 2017, fanns inga växter att beskåda.

Därefter var vi på kyrkogården och såg den relativt nyanlagda asklunden.
Kyrkan besöktes och där gav kyrkans personal information om den medeltidskyrka som tidigare låg här.
Nuvarande kyrka är uppförd 1855 - 1857.
Invändigt domineras kyrkorummet av det enkla tegelstensaltaret och det målade korfönstret (Halmstadsgruppen).
Från den medeltida kyrkan har kunnat bevaras träfigurer av de fyra evangelisterna och en ljuskrona.

Vi vandrade ut i naturen och vidare till f.d. LV4 (Skånska Luftvärnskåren 1941 - 1982).
Nu kunde vi se att samtliga kasernbyggnader har bevarats och nu finns bl.a. Husie IF-scouter, förskolor och villor.
Inom området fanns utomhusbänkar, där vi kunde fika.

Genom området rinner Risebergabäcken, vilken så småningom rinner ut i Öresund.

Vi vandrade genom villaområdet Stenkällan och kom fram till "Röda Höja" för att ta oss till våra bilar, där vi skiljdes åt, nöjda med att ha tillryggalagt ca 6,5 km i den bitande kylan.

Vid pennan
Gunnel Holmgren

Vandring 140 - statyvandring och kanalprojekt i Höällviken

I ett blåsigt Höllviken samlades vi den 21 feb 2017 vid biblioteket kl 09.00, där jag presenterade Falsterbonäs Open Air Museum (invigt 2008) med bl a sina 5 bronsstatyer.
De är skänkta av Bo Hjelts stiftelse.
Bo Hjelt donerade dessa till minne av sin mamma, som tillbringade mycket tid i Falsterbo.
Vellinge kommun har bekostat socklar och belysning.
Statyerna är gjorda av Gudmar Olovson, född 1936 i Boden.
Han är skulptör och grafiker, utbildade sig på Konstakademin 1955-1959 i Stockholm och flyttade till Paris i 20-års åldern.
Gudmar Olovson skaffade ateljé där och är bl a känd för sina porträttbyster av kända personer ex kungen, Ingrid Bergman.
Statyerna representerar barndom, ungdom, kärlek och livets utveckling.

Statyerna heter
1. Kvinna likt en skadad fågel 2007
2. Systrarna 2000
3. Inledning till liv 2003 Hand med barn Prelude
4. Två träd 1990 Les Deux Arbres
5. Flykt 1974

Därefter gick vi alla 34 längs med Öresundskusten fram till kanalen, där vi snubblade på elkablar och vass.

Vi passerade Boltensterns brygga som idag bara har fundamentet kvar och såg ut över hamnområdet, där Vellinge kommun vill bygga hus typ Västra hamnen i Malmö och fylla ut på båda sidor om pirarmen.

Promenaden fortsatte under bron till scouternas gård, där kommunen vill bygga lägenheter, Gläntan.
Tidigare borrade man efter olja här men fann bara varmt aggressivt vatten (70-talet).
Tomten ägdes tidigare av Lunds stift men är såld till Vellinge kommun. Scouterna blev anvisade tomten av kommunen och byggde gården 1982 med hjälp av pengar från Allmänna arvsfonden och Vellinge kommun.
I dag äger scouterna bara båtskjulet.

I båtklubbens lokaler
väntade Stefan för att informera om båtklubbens förslag till ombyggnad av hamnen med hjälp av en tydlig modell.

Fikapausen blev inomhus.

En strålande sol mötte oss när vi gick tillbaka längs med Per Albin-linjen, en försvarslinje som byggdes under andra världskriget, till Wilhelm Boltensterns jaktstugeinfart.
Här fanns tidigare ett utsiktstorn på hans tomt.
Jaktstugan byggdes om och blev permanentbostad.
Idag är tomten uppdelad i ett antal mindre tomter på c:a 1000 kvm.
Wilhelm Boltenstern d ä var major och köpte tomten på 18oo-talet och hans son Wilhelm Boltenstern d y, 1896-1982, övertog tomten och bodde där permanent. Han var politiker och var den som påskyndade byggandet av kanalen.

Vandringen gick vidare mot Östersjön och Höllviksstrandsvägen och Steffensvägen tillbaka mot biblioteket.

Vi stannade och tittade på Steffensvägens äldsta jaktstuga och avslutade med att titta på Herman Steffens villa, Syllenäs, från 1924.
Ljungvägen och Steffensvägen har en gång i tiden haft gemensam infart med ett staket mitt i vägen, som delade vägen i två lika breda vägbitar.

Därefter tog vi småstigar tillbaka till biblioteket, via Gamleväg.

Vid tangentbordet
Annika

Vandring 139 - genom Kämpinge och Räng Sands byar


Kallt, lätt snöfall och vind - kommer det några vandrare?
Jadå, 29 st flockades framför Wiveca, den 7 feb 2017, när hon framför 1700- talsgården berättade om Kämpinges 1000-åriga historia.

Vi startade grusvägsvandringen och passerade den gamla skolan, Bertas bierhandel, Marias lanthandel, busshållplatsen för Näsets första bussförbindelser, gamla gårdar, och stannade vid minnesplatsen för Kämpinge kyrka.

Den uppfördes 1400-1430 och fick ett kort liv.
År 1635 var den utplånad.
Dålig ekonomi, dåligt leverne, sandflykt och dåliga skördar var några av orsakerna.

Längs den pilekantade Norrjevägen fortsatte vi mot Räng Sand.
Norrjevägen är den äldsta vägen.
Den gick mot Foteviken, som bl.a hade lanthandel.
Sandstormarna präglade landskapet.
Mycket av trädvegetationen höggs ned under marknadstiden.
Man skar av torvlagret för att elda med.
Sanden frilades och landskapet begravdes med jämna mellanrum.
T.ex Räng Sand!

Via den planterade tallskogen närmade vi oss Lyckan, en småhusbebyggelse från 1920-talet, som nu har byggts ut, om och till.
Nästa slinga var bara bebyggd med trähus av varierade modeller och färger. Också den belägen i vindskyddad skog.

Kaffetarmen ropade och vi hoppade sista skogsslingan för att snedda genom den nybyggnationen på andra sidan vägen.
Ursprungligen fanns det några hus och en hönsfarm.
Numera ett jättelikt område med arkitektritade hus blandat med
grupphusbebyggelse.
Innan vi genomkorsade detta hittade vi stockar att fika på.

En liten tur genom Rängbågsbyn hann vi också med.
En 1700-talsgård, välansade trädgårdstomter, Almaregårdens hönsgård och plantskola avslutade dagens lite kortare vandring.
Värdinnan hittade inte sin planerade slinga bland de nybyggda husen.
I gengäld hann vi titta ordentligt i Antik & Designs genuint vackra stall fullt av smakfull design och gamla ting.
Där tinade vi upp, både av vad vi såg och vad vi drack - varm äpplejuice!

Vid tangentbordet:

Wiveca

Vi gör en förändring

Hej alla Näsetvandrare!

Vi har nu avslutat vårt sjunde år, efter att ha genomfört den 137:e vandringen.
Som vanligt har uppslutningen varit god, och i genomsnitt har vi varit 33 deltagare under hösten.

Vi tackar alla engagerade vandringsvärdar för att dom ställer upp för oss andra och delar med sig av sina pärlor.
Utan dem hade det inte funnits något Näsetvandrarna.

En annan bidragande faktor till att vi finns är att någon organiserar verksamheten, dvs det som vi kallar Köksgänget.

Anita, som har varit med i Köksgänget sedan starten, och har varit vår kassör, lämnar nu Köksgänget.
Vi tycker detta är tråkigt, eftersom Anita har varit en engagerad och drivande kraft i Köksgänget. Hon har deltagit i våra diskussioner, och kommit med många bra råd och ideer, som har bidragit till vår verksamhet.
Dessutom har hon sett till att vandringsavgiften har samlats in, att vandringsvärdarna har fått pengarna och bokfört varenda krona - detta på varje vandring, även då hon själv inte deltagit i vandringarna.
Stort tack till dig, Anita!

Hela vår verksamhet bygger ju på att det skall vara enkelt - enkelt att vara vandringsvärd, och enkelt att vara med i Köksgänget.
Så lite administration, förpliktelser och rapporterande som möjligt.
På så sätt säkrar vi att någon vill ställa upp som värd eller "köksa", och Näsetvandrarna kan leva vidare.
För att säkra detta ändrar vi fr.o.m. nu våra rutiner på så sätt att kassörsrollen försvinner i Köksgänget, och all pengainsamling upphör.
I stället betalas vandringsavgiften direkt till vandringsvärden.
Detta sker DÅ VI FIKAR - utan anmaning från vandringsvärden eller någon annan.
Besvära inte vandringsvärden med detta före, eller under vandringen - gör det då vi fikar.
Snittdeltagandet har under hösten varit strax över 30 st, och vi bedömer att en lämplig vandringsavgift är 15:-, vilket ger 450:- till vandringsvärden.
Det innebär att ersättningen till värdarna kan bli mer än dagens 400:-, eller mindre.
Eftersom de som åtagit sig att ställa upp som vandringsvärdar våren 2017 inte kände till denna förändring (eftersom beslutet togs för någon vecka sedan), använder vi vår buffert (ca 3700:-) till att garantera att vårens värdar inte får mindre än de tidigare 400;-.
(Får de mer, så behåller de givetvis detta).
Denna garanti gäller endast under våren 2017.
Ovanstående innebär också att vi slutar att subventionera den avslutningslunch vi brukar ha i slutet av varje termin, då vi ju gör av med terminens överskott.
Själva luncherna fortsätter vi dock med (om det passar in i vandringsvärdens planering).
Bufferten (som du kan läsa mer om under fliken "Vanliga frågor") förvaras, liksom tidigare, av någon i Köksgänget.

Vi hoppas att alla blir nöjda med denna förändring, och har du synpunkter, positiva eller negativa, får du gärna skriva en kommentar härunder.

Slutligen vill vi påminna om ett par saker:
Du kan teckna en prenumeration på det som publiceras här på hemsidan - det gör du en bit ner, t.h "Få nyheter via e-post". Utförliga instruktioner finns under fliken "Vanliga frågor".
Då får du inbjudningar, vandringsberättelser och infomeddelanden (likt detta) via meil, och behöver inte besöka hemsidan, annat än för att anmäla dig till vandring.
Inget annat - vi lovar!

Längst ner på hemsidan finns något som heter "Vandringsvärdarnas sidor".
Margareta och Rolf finns där redan, men det finns plats för dig också!

Vi blir alla glada om du ställer upp som vandringsvärd hösten 2017 - hör i så fall av dig till någon i Köksgänget (Wiveca, Malou eller Arne).

God Jul och Gått Nytt År
önskar
Köksgänget

2016-12-20